Aldersgrupper

Aldersgrupper

Når vi laver spejderaktiviteter gør vi det som udgangspunkt sammen med jævnaldrende. I Ryds Gruppe er vi delt ind i 6 aldersgrupper der som udgangspunkt følger klassetrinnene:

Oprykning

Skift fra en afdeling til en anden, sker normalt i forbindelse med en oprykningstur efter sommerfeien og vi tilstæber, at spejderne følger klassetrinnene: 

Undtagelser skal aftales mellem lederne, i både afgivende og modtagende afdeling.