Spejderordbog

Spejderordbog

Herunder er der samlet en "spejder ordbog", der kan hjælpe nye såvel som gamle spejder til at forstå alle de forskellige udtryk og begreber i spejderverden. 

 • Adventurespejd:
  Udfordrende løb for tropsspejdere – findes over hele landet, året rundt.

 • Afbud
  Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer.
  Afbud til de ugentlige møder kan ske under det enkelte møde i kalenderen.

 • Besnøring
  Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

 • Bestyrelsen
  Bestyrelsen består forældre, ledere og gruppens kasserer.

 • Bivuak
  Simpel, midlertidig overnatningsted lavet af rafter og presenning.

 • Blå Sommer
  Fælles sommerlejre for alle grupperne i Det Danske Spejderkorps, der blev afholdt hvert 5. år ved Stevninghus frem til 2009.

 • Blå Spejder
  Spejder i Det Danske Spejderkorps.

 • Blåt Medlem
  Det Danske Spejderkorpss medlemsadministrationssystem, hvor man skal tilmelde sig kurser m.v.

 • Bålkappe
  Tæppe, ofte syet af et gråt hundetæppe, som bruges til at have rundt om sig, når man sidder ved bålet.

 • DDS
  DDS står for Det Danske Spejderkorps. Det er det korps vi er medlemmer af. I Danmark er der 5 spejderkorps.

 • Den Røde Tråd
  Ledernes retningslinjer for hvilke aktiviteter og færdigheder der er passende for de enkelte grene.

 • Division
  En division er dækker et bestemt område, og består af flere forskellige spejdergrupper.

 • Divisionsturnering/DIVI
  Weekendarrangement, hvor spejderne dyster mod spejdere fra samme Division.

 • Dolk
  En spejderkniv på max. 12 cm. Spejdere må bære dolk til og fra møde samt på ture og lejre. Dolken skal være beregnet til formålet, og må under ingen omstændigheder benyttes til leg eller forsvar. Spejderen skal have taget knivbevis, før han/hun må gå med dolk.

 • Fedtfælde
  En fedtfælde er et hul som bruges til organisk affald og bruges på lejre.

 • Gren
  Betegnelse for hvilke afdeling i gruppen, man hører til – opdelt efter klassetrin. Der findes følgende grene; Familie, mikro, mini, junior, trop, klan

 • Grej
  Se udstyr.

 • Grupperådsmøde
  Grupperådsmødet er gruppens generelforsamling. Det er her vigtige beslutninger om gruppen bliver taget, og det er her gruppens bestyrelse vælges. Det er samtidig en mulighed for at lære lederne at kende.

 • Hejk
  En hejk er en vandretur med overnatning.

 • Hytte
  Ordet hytte bruges om spejderes 'klubhus'. Det er her de ugentlige møder bliver afholdt, hvis ikke de foregår i skoven eller andre steder. Ryds Gruppes hytte ligger på Tyrsbjergvej 65, 5210 Odense NV

 • Junior
  Juniorene er de spejdere, der går i 4.-5. klasse 

 • Knivbevis
  Færdighedsmærke, som viser at spejderen er uddannet i brug af kniv, Spejderen skal have taget knivbevis, før han/hun må gå med dolk.

 • Kompas
  Bruges til at finde vej. Peger altid mod nord, så man ved, hvilken vej man skal vende kortet.

 • Korps
  Den næstøverste strukturelle inddeling i spejderbevægelsen. Et korps er medlem af den internationale spejderbevægelse, WOSM. I danmark er der 5 spejderkorps, hvoraf DDS er et af dem.

 • Kursus
  DDS udbyder en række kurser til både ledere og spejdere. Ledere kan tage på ledelseskurser og færdighedskurser som f.eks. fjeld- og førstehjælpskurser. Junior, trop og klanspejdere tilbydes PUF, PLAN og SPARK kurserne samt påskekurser og efterårskurser på spejdercentre rundt omkring i landet.

 • Lagenpose
  Tynd stofpose af bomuld, silke eller fleece, som kan give et par ekstra graders varme i soveposen, eller bruges alene på en varm sommernat.

 • Leder
  En leder er en voksen, som sørger for at deres respektive grene fungerer. Hos de ældste spejdere fungerer lederen primært som sparringspartner på spejdernes egne projekter.

 • Liggeunderlag
  Transportabelt underlag til at sove på. Lavet af skum eller som oppusteligt.

 • Medlemsnummer
  Alle spejdere har et unikt medlemsnummer i medlemssystemet, "Medlemsservice". Medlemsnummeret bliver brugt til login, f.eks. når man skal tilmelde sig til et kursus.

 • Medlemsservice
  Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere og KFUM-spejdernes medlemsadministrationssystem, hvor man skal tilmelde sig kurser m.v.

 • Mikro
  Mikroerne er spejdere i 0.-1. klasse.

 • Mini
  Minier er spejdere i 2.-3. klasse.

 • Miniskæg
  Divisionsturnering for minispejderne.

 • Move
  Kursusmagasin som udsendes af korpset

 • Mug
  Krus, som også kan bruges som en lille skål.

 • Mærker
  En stoflap der sys på uniformen for at markere bedrifter. Man kan få mærker for at deltage på ture og arrangementer, og man kan få mærker for at opnå færdigheder - f.eks. knivbevis.

 • Mødeknap
  En lille sølvknap, der viser, at man har været til alle spejdermøderne i et helt år, dog tæller det ikke så fravær, hvis man har meldt afbud på grund af skolearrangement/lejrskole.

 • O-løb
  Orienteringsløb

 • Oprykningstur
  Når spejderen skifter fra en gren til en anden kaldes det ”at rykke op”, og sker ofte ved en hemmelig ceremoni på oprykningsturen.

 • PA
  Se Patruljeassistent.

 • Patrulje
  I troppen inddeles spejderne i patruljer. En patrulje er en gruppe på 5-8 spejdere, som arbejder sammen på patruljemøder, tropsmøder samt lejre og ture. 

 • Patruljeassistent
  Patruljeassistenten hjælper patruljelederen. Forkortes PA.

 • Patruljeleder
  Leder af en patrulje. - Oftest den ældre eller mere erfarne spejder. Forkortes PL.

 • PL
  Se patruljeleder.

 • PLAN
  PLAN er "PL"-kurser for spejdere i Troppen. Kurserne meget populære, og bliver afholdt i efterårsferien.

 • PLUS
  PLUS er et kursus for seniourspejdere, der findes både PLUS-start, for de nyoprykkede klanspejdere, og PLUS, for dem der har været klan i mere end ét år. 

 • PUF
  Kurser der afholdes for de ældste juniorspejdere i Bededagsferien.

 • Rafter
  En lige træstamme på ca. 10 cm i diameter. Kan være alt fra 1 til 20 meter lang.

 • Rygsæk
  Taske der kan bæres på ryggen. En god rygsæk har et godt hoftebælte. De fleste rygsække til spejdere indeholder 40-60 liter.

 • Sangbog
  Spejderne har sin egen sangbog. Traditionelt skriver man hilsener i hinandens sangbøger på lejr osv. Vores Sangbog kan købes i "Spejder Sport".

 • Sct. Georg
  Sct. Georg er spejdernes beskytter, og sagnet om Sct. Georg fortælles hver år den 23. april, som er Sct. Georgsdagen. Det er historien om den gode gerning, som er en af grundstenene i spejderbevægelsen.

 • Sct. Georgsgilderne
  En sammenslutning af voksne spejdere og spejderinteresserede, der ønsker at bibeholde kontakten til spejderlivet

 • Sct. Georgsløbet
  Løb for Supergren og juniorerne i starten af oktober arrangeret af Sct. Georgsgilderne.

 • Senior
  Se klan.

 • Shelter
  Primitivt overnatningssted lavet af  f.eks.rafter.

 • Sisal
  Stærk snor som blandt andet bruges til besnøringer.

 • Sommerlejr
  En lejr der afholdes i sommerferien. Sommerlejren er den største begivenhed i spejderåret.

 • Sovepose
  Isoleret pose, som man sover i. :-)

 • SPARK
  Et kursus for klanspejdere.

 • Spejder Sport
  Spejder Sport er en kæde af friluftsbutikker som ejes af Det Danske Spejderkorps. I Spejder Sport kan man købe al det nødvendige udstyr, som man skal bruge som spejder

 • Spejderlex
  Et leksikon for spejdere. Her kan man finde information om alt fra knob og besnøringer til navigation og lejrindretning. - Søg på www: Spejderlex på Issuu

 • Spejderlommen
  Betegnelse for de ting en forberedt spejder har på sig. Typisk kan disse ting være i lommen på uniformen: Papir, blyant/kuglepen, sikkerhedsnåle, sangbog, dolk.

 • Spejdernes Lejr
  Stor fælleskorpslig lejr, der afholdes hvert 5. år. 2012 i Holstebro og 2017 i Sønderborg.

 • Spejdersnus
  Et blad som bliver uddelt til de mindste spejdere ca. hver anden måned.

 • Storspejder
  Se troppen

 • Track
  Et blad som bliver uddelt til de ældste spejdere ca. hver anden måned.

 • Trangia
  Også kaldet Stormkøkken. Primitivt ”komfur”, hvorpå der kan laves mad ved hjælp af sprit eller gas.

 • Troppen
  Afdeling/gren for spejdere i 7.-10. klasse

 • Tørklæde
  Del af den officielle uniform. Ryds Gruppes tørklæde er lyseblåt med marineblå kant.

 • Udstyr
  Som spejder skal man have udstyret i orden. Man kan nøjes med en uniform, tørklæde, rygsæk, sovepose og liggeunderlag, men når man bliver ældre kan man hurtigt få lyst til mere - gode vandresko/støvler og et godt sæt regntøj er minimumsudstyr for en spejder.

 • Uniform
  Uniformen består af to dele, tørklædet og jakken. Tørklædet udleveres ved indmeldelse, uniform kan købes i SpejderSport.

 • WAGGGS
  World Accosiation of Girl Guides and Girl Scouts. Verdenssammenslutningen af pigespejdere med 10 millioner medlemmer i 140 lande.

 • WOSM
  World Organisation of the Scout Movement, Verdensspejder-organisationen omfatter spejderkorps i hele verden og er stiftet af lord Baden-Powell. 28 millioner spejdere i 152 lande er organiseret i WOSM. Det Danske Spejderkorps er medlem af både WAGGGS og WOSM.

 • Årsstjerne
  Et mærke til uniformen som fortæller andre hvor mange år man har været spejder. Når man har været spejder i over 10 år, kan man lægge 8 års stjernen ned, så det bliver til uendeligt. 

 

Listen er blevet til med inspiration fra www.spejder.dk hvor du også kan finde meget andet information og inspiration til spejderlivet