Indmeldelse

Indmeldelse

Sådan gør vi       

Indmeldelse af spejdere

Når spejderen/forældre er interesserede i at starte spejder, skal grenlederen for den relevante gren kontaktes, for at finde ud af om der er mulighed for at starte, eller om der er venteliste, eller andre forhold, der kan forhindre opstart. Der kan aftales 3 ”prøvemøder” hvor barnet kan følge møderne. Vi anbefaler at barnet deltager alene med forældre på distancen (eller slet ikke til stede)

På første prøvemøde udleveres seddel ”Velkommen til Ryds” – med grundlæggende info om indmeldelse, kommunikation mm. (der aftales om der skal gå flere prøvemøder inden egentlig indmeldelse) – link til indmeldelse (er IKKE offentligt på hjemmesiden): https://medlem.dds.dk/member/signup/4405

Når spejderen er indmeldt (besked fra medlemsservice tilgår grenlederen) udleveres tørklæde, lommebog, gruppemærke, divisionsmærke og spejdernavn. - Spejdernavn udleveres evt. på efterfølgende møde efter nedenstående fremgangsmåde (eksempel)