Forældresiden

Forældresiden

Ryds Gruppe er en af de største DDS spejdergrupper i landet. Gruppen laver mange spændende aktiviteter og ture hen over spejderåret til glæde for børnene.

På Tyrsbjerg har vi vores egen hytte og et rigtig stort naturområde hvor over 200 brugere mødes og aktiviteter afholdes. Alt arbejde udføres frivilligt af en stor engageret flok af ledere og medhjælpere.

Som forældre kan du være med til at hjælpe og støtte gruppen både passivt og aktivt. Vi kan altid bruge en aktiv hånd både til møder, arrangementer samt den løbende vedligeholdelse af hytte og område.
Under støtte ordninger kan du støtte passivt blot ved at tilmelde dig. Det koster ikke noget for dig. Ryds Gruppe får penge som går direkte til aktiviteter for vores spejdere.

Vores håb er at vi kan være med til at styrke relationerne blandt forældrene samt give jer nogle gode og hyggelige oplevelser. Både i dagligdagen ved samkørsel til spejdermøde samt at vores fællesarrangementer bliver endnu hyggeligere når flere kender hinanden.
Selv 3-4 timers hjælp 1 gang om året er en stor hjælp for os.

På Facebook kan du like Ryds Gruppe og heri følge gruppens liv. Vi håber at I vil være en endnu større del af Ryds Gruppe til glæde for børnene.

Med Spejder hilsen

Gruppeledelsen og Bestyrelsen.

Vedligeholdelse af hytte og område:

Forår og efterår afholder vi arbejdslørdag med frivillige voksne og børn, hvor hytte og område friskes op og repareres. I løbet af året er der ligeledes småting der skal ordnes. Det kan være en dryppende vandhane, vinduer der skal pudses, en knage der skal hænges op, oprydning på vores materialeloft, lave nye knobsreb etc.
De små opgaver kan sagtens udføres mens dit barn er til spejder. Og er I et par stykker der går sammen så ender det med et par hyggelige timer.
Du/I er altid velkommen til at kontakte hytten [at] rydsgruppe [dot] dk og tilbyde hjælp. Vi har altid en liste liggende over ting der skal laves.

Rengøring af hytten

Vi ejer selv spejderhytten og har valgt, af økonomiske årsager, selv at stå for den daglige drift og vedligehold af hytten. Det betyder bl.a. at vi kan holde et lavt kontingent.
Det er derfor forældrene, der på skift står for rengøringen. Der er lavet en rengøringsplan, så de forskellige grene står for forskellige områder (grene = mikro, mini, junior o.s.v.).
Planerne sendes ud på mail hvert år i august og hænger ligeledes i hytten.

Arrangementer:

Hen over spejderåret afholder vi midsommerfest, går Tyrsbjergmarch og sælger juletræer på
H.C. Andersens julemarked. Vores faste ture er Kong Vintertur, Sommerlejr og Oprykningstur.
Derudover tager de enkelte grene selv på ture.
Du kan hjælpe med at bage kage, stå i bod på dagen, køre spejderne til og fra ture.
Har du mod på det er du meget velkommen til at være med til at arrangere et af arrangementerne.

Der vil løbende komme opslag på facebook ryds gruppe samt mail omkring tilmelding om hjælp til de enkelte arrangementer.

Kontakt: Til en af lederne og tilbyd din hjælp.

Nye ledere og hjælpere

Du er altid velkommen til at kontakte os såfremt du har lyst til at prøve kræfter som spejderleder eller gruppeassistenter i de forskellige grene. (Familiespejder, Mikro, Mini, Junior og Klan)

Kontakt: Lederne.
Mailadresser findes under de enkelte grene.

Materialer:

Ryds Gruppe bruger mange forskellige materialer og grej til udførelse af alle vores aktiviteter.
Vi hører gerne fra jer såfremt I eller jeres arbejdsplads ligger inde med et overskud af ting som I mener vi kan gøre brug af. Det kan være pap, papir, skriveredskaber, brænde, træ, værktøj o.lign.
Ligeledes ønsker vi gaver (småt som stort) til tombolaen på vores årlige midsommerfest. Disse kan afleveres til en af Lederne hen over hele året.

Kontakt: Ledere eller bestyrelse.

Støtteordninger.

Du kan være med til at støtte Ryds Gruppe økonomisk uden at have penge op af lommen.
Nedenstående firmaer og organisationer har støtte ordninger hvor de udbetaler penge til Ryds Gruppe.
Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig 1 eller flere af ordningerne. Det koster dig ikke noget.

 

 

Hvis du gerne vil støtte Ryds Gruppe, skal du vælge FynskSupportEl. Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh du bruger. Du bliver "sponsor"- men uden at skulle have penge op af lommen - Energi Fyn betaler!

https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/produkter-og-bestilling/fynsksupportel

Vælg: Det Danske Spejderkorps - Ryds Gruppe